XLIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2010 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr XLII/305/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Sokołów Podlaski
 8. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nr XXXVII/231/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski