Przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP

Miasto Sokołów Podlaski zrealizowało projekt pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzeby Biblioteki Miejskiej Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta”.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1 Kultura

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 763 355,49 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 695 271,08 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 571 073,50 zł

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej na potrzeby Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku. W rezultacie powstała nowoczesna Biblioteka w pełni włączona w strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt dotyczył działań o charakterze inwestycyjnym (inwestycje w infrastrukturę wyposażenie).
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu