Zamówienia publiczne ORPA

Burmistrz Miasta zaprasza do składania ofert cenowych na zadania realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim.