Zamordowani, ale żywi

Ponad 30 osób z powiatu sokołowskiego zostało zamordowanych. Okoliczności tej zbrodni, nie są do końca wyjaśnione. Ciągle pojawiają się nowe wiadomości, które nami wstrząsają. Dzisiaj chcemy, aby pamięć o nich nigdy nie zginęła i przetrwała w Dębach Pamięci.

15 czerwcu 2010 roku w Sokołowie Podlaskim odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci ofiar oficerów Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Więziennej, zamordowanych przez NKWD w Katyniu. W bieżącym roku mija 70. rocznica mordu elity II Rzeczpospolitej, okrytego przez długie lata „kurtyną milczenia”. O „Golgocie Wschodu” nam Polakom nigdy nie wolno zapomnieć, dlatego sokołowianie chcą wziąć udział w ogólnonarodowym programie „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Celem tego przedsięwzięcia jest oddanie czci pomordowanym z naszego powiatu i przywrócenie ich sylwetek do zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI – według zasady – każde drzewko upamiętnia jedną zamordowaną osobę.

Przygotowaniem uroczystości zajmie się komitet organizacyjny, którego honorowymi członkami są: Biskup Drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, Senator RP Waldemar Kraska, Dziekan Sokołowski ks. prałat Andrzej Krupa, Starosta Powiatu Sokołowskiego Antoni Czarnocki i Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula.

Program „Katyń…ocalić od zapomnienia” to cenna inicjatywa, która ma oddać hołd wszystkim zamordowanym 70 lat temu. Z terenu powiatu sokołowskiego osób takich było ponad 30. O niewielu z nich pamiętamy, a tylko nieliczni mają swoje symboliczne groby na naszych cmentarzach. Komitet organizacyjny zbiera fundusze, aby zasadzić jak najwięcej Dębów Pamięci. Przy każdym Dębie znajdzie się tablica, informująca o jednym bohaterze. Byłoby wspaniałym hołdem, gdyby teraz wszyscy mieszkańcy powiatu, w podziękowaniu za służbę pomordowanym, współtworzyli historię i włączyli się w „budowanie żywych pomników”. Niech życie, które zostało nagle i bestialsko zabrane, bije w tych dębach i przypomina następnym pokoleniom o wielkiej tragedii Polski i Polaków. Osoby, które chcą zaoferować swoją pomoc i wsparcie, prosimy o kontakt – Anna Tomaszewicz ania@tomaszewicz.eu, tel. 668 61 02 99.

Inicjatywa jest impulsem do działania dla nas wszystkich, pielęgnowaniem wartości narodowych i patriotycznych, do przekazania faktów historycznych następnym pokoleniom, aby „ocalić od zapomnienia”. Jest też okazją do przekazania świadectwa prawdzie, bo „nie wolno kłaniać się okolicznościom a prawdom kazać by za drzwiami stały”(C.K. Norwid).