Obchody rocznicy Konstytucji 3. Maja

Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w konkatedrze rozpoczęły się obchody święta Konstytucji 3. maja w Sokołowie Podlaskim. Po mszy zebrani przemaszerowali ulicami miasta, składając kwiaty przy tablicy Ofiar UB, Pomniku Żołnierzy AK, Pomniku ks. Gen. Stanisława Brzóski i Pomniku Niepodległości.

Przemówienie burmistrza Bogusława Karakuli pod Pomnikiem Niepodległości:

Szanowni Państwo, drodzy Sokołowianie,

Gromadzi nas dziś, podobnie jak w poprzednich latach, u stóp symboli prześladowań i walk narodowo-wyzwoleńczych pamięć, sięgająca odległej historii, czasów budowy fundamentów pod wolną, silną i niepodległą Rzeczpospolitą. Tym fundamentem była Ustawa Rządowa uchwalona przez Sejm 3 maja 1791 roku, przygotowana i opracowana przez najświatlejsze umysły okresu oświecenia, którym na sercu leżało dobro ukochanej Ojczyzny.

To dla mnie wielki zaszczyt kolejny raz powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystościach z okazji święta, które obchodzi kościół katolicki – Matki Bożej Królowej Polski, jakże wymownie połączonego ze świętem narodowym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Witaj Majowa Jutrzenko, Świeć Naszej Polskiej Krainie!

Słowa tej znanej i popularnej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość wielu pokoleniom Polaków. Na swojej aktualności nie straciły do dnia dzisiejszego. Czerpiąc z uniwersalnych i ponadczasowych zapisów Konstytucji Majowej Polacy pod osłoną płaszcza Najjaśniejszej Królowej Polski potrafili rozsądnie kierować losami kraju w najtrudniejszych warunkach; w czasach zaborów i wojennych zawieruch.

Tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce 10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem obudziły w nas obawy o przyszłość Ojczyzny także w czasach pokoju. Dowiodły, jak czujni powinniśmy być zawsze i w każdej sytuacji, która tu i teraz lub w przyszłości może mieć wpływ na losy Polski i Polaków.

Tak jak przed 70 laty – 10 kwietnia ziemia katyńska pochłonęła 96 ofiar – przedstawicieli wszystkich środowisk odpowiedzialnych za przyszłość i bezpieczeństwo oraz zachowanie prawdy o historii naszego kraju.

Tuż po tragedii, przybici wielkim żalem i lękiem o przyszłość, mówiliśmy „przeklęta ziemia katyńska”. Otóż nic bardziej mylnego – dla Polaków powinna na zawsze pozostać „świętą ziemią katyńską”, czczoną przez kolejne pokolenia, bo jest uświęcona krwią najwybitniejszych Rodaków, w tym dwóch Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy Oni ponieśli bohaterską śmierć na polu walki o prawdę historyczną, o demokratyczną, silną, solidarną i niezależną Polskę. Ku takiej przyszłości Rzeczypospolitej zmierzał w swojej misji patriotycznej Prezydent ś.p. Lech Kaczyński. Trzeba było aż takiej tragedii by część Polaków przekonała się, że prezydentura Lecha Kaczyńskiego naznaczona była nienawiścią tych „małych” pseudopolityków, hołdujących partykularnym interesom osobistym i partyjnym, którzy wykorzystując uzależnione od nich media bezwzględnie manipulowali opinią publiczną. Szydzony i wyśmiewany za niemodny, zdaniem niektórych patriotyzm, za wartości moralne i etyczne, wreszcie za wzór chrześcijańskiej rodziny i za skromną, o wielkim sercu małżonkę Marię. Dzisiaj wiemy, kto jest „małym”, a kto „wielkim” Polakiem.

Panie Prezydencie – jeszcze Polska nie zginęła. Chociaż wraz z Tobą zginął najpiękniejszy kwiat polskiego narodu, cudem ocalały symbole narodowe znajdujące się na pokładzie prezydenckiego samolotu: godło państwowe, na którym widnieje biały, niezwyciężony katastrofą orzeł i wieniec kwiatów opasany biało-czerwoną wstęgą. Tym symbolom pozostajemy wierni.

Szanowni Państwo

Dziękuję wszystkim za dowody szacunku dla naszej Ojczyzny i patriotyczne postawy podczas żałoby narodowej i dzisiaj. Setki białoczerwonych flag powiewających nad naszym miastem, jak również licznie gromadzący się mieszkańcy na mszy św. za ofiary katastrofy i dzisiejszej uroczystości są wyrazem solidarności narodowej.

Dziękuję przedstawicielom różnych środowisk kombatantów, którzy mimo wieku i obiektywnych trudności są obecni na wszystkich patriotycznych uroczystościach. Dziękuję wam za to, że ciągle dajecie dobry przykład młodym pokoleniom.

Pragnę serdecznie podziękować pocztom sztandarowym, przedstawicielom zakładów pracy, instytucji, ugrupowań politycznych i organizacji społecznych oraz przedstawicielom samorządu gminnego i powiatowego za udział i złożenie kwiatów.

Dziękuję młodzieży sokołowskich szkół i Związku Harcerstwa Polskiego oraz Orkiestrze Dętej OSP.

Szanowni Państwo

Dzisiejsze święto jest najbardziej stosowną okazją do złożenia sobie życzeń. Pragnę zatem życzyć wszystkim Sokołowianom i gościom odwiedzającym nasze miasto w ten piękny, majowy weekend wszelkiej pomyślności osobistej, rodzinnej i narodowej.

Dziękuję Państwu za uwagę.