Darmowe kursy języków obcych

Centrum Językowe Com Bridge School zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych  kursach językowych zorganizowanych w ramach projektu  „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych”. Projekt skierowany jest do osób z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych w województwie mazowieckim. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych” czyli  „Mazowsze1”

Celem projektu jest  nabywanie i podnoszenie umiejętności językowych wśród osób zamieszkałych w powiatach mińskim, siedleckim, węgrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, sokołowskim, łosickim oraz w mieście Siedlce zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną. Warunkiem udziału jest posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia. Zajęcia zorganizowane będą na terenie wyżej wymienionych powiatów. Kurs obejmować będzie 120 godzin lekcyjnych (2x 45 minut tygodniowo): w tym  110 godzin z wybranego języka obcego ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub inny język w zależności od zrekrutowanej grupy) oraz 10 godzin zajęć szkoleniowych poświęconych tematyce unijnej.  Zajęcia odbywać się będą w grupach 7 osobowych.

Wszelkie materiały kursowe, w tym  podręczniki oraz ćwiczenia, kursanci otrzymają nieodpłatnie. Ponadto każdy uczestnik projektu bezpłatnie przystąpi do egzaminu TOIECˆ lub do egzaminu BULATS.
Ostateczna liczba uczestników wyniesie 210 osób.  O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór potrwa tylko do 20 stycznia 2011, więc warto się pospieszyć.
Szczegóły rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie: http://www.mazowsze1.combridge.com.pl.