Zbieramy przeterminowane leki

Od 29 grudnia 2009 r. mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mają możliwość bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków do utylizacji.

Od 29 grudnia 2009 r. mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego mają możliwość bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków do utylizacji. Na terenie Sokołowa, w czterech aptekach, utworzone zostały punkty zbierania leków.

Wymienione poniżej apteki wyposażone zostały w specjalne, zamykane pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych. Mieszkańcy Sokołowa mogą przynosić do aptek leki, które straciły ważność i umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Punkty zbierania przeterminowanych leków:

    • Apteka “Alfa” przy ul. Węgrowskiej 5A,
    • Apteka “Centrum” przy ul. Piłsudskiego 12,
    • Apteka “Eskulap” przy ul. Wolczyńskiego 1,
    • Apteka “Dbam o zdrowie” przy ul. Skłodowskiej-Curie 14.

Stworzenie mieszkańcom miasta możliwości przekazywania przeterminowanych leków do punktów zbierania pomoże spełnić wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz wydatnie przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych deponowanych na składowisku.