„Sprzątanie Świata 2009” zakończone

W tym roku już po raz szesnasty pod ogólnopolskim hasłem „Pomagajmy ziemi – codziennie” odbyła się akcja „Sprzątanie świata 2009”, którą zaplanowano na 18-21 września.

Jak co roku celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od dbałości o czystość naszego otoczenia poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Akcja znalazła duże zainteresowanie wśród młodzieży i przyniosła konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście.

W roku bieżącym w naszym mieście „świat sprzątało” 18 jednostek w tym: 11 szkół, 5 przedszkoli, Hufiec ZHP a także Środowiskowy Dom Samopomocy. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”. Tegoroczną akcję wspierało również Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp z.o.o poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.

Lista uczestników akcji XVI akcji „Sprzątanie Świata 2009”

 • Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31
 • Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Węgrowska 22
 • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp.1D
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15
 • Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4
 • Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16
 • Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3
 • Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1
 • Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24
 • Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
 • ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 11
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji oraz PUIK w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękujemy.