Zakończył się pierwszy zlot „miast sokolich”

W dniach 2-5 września 2009 odbył się w naszym mieście pierwszy zlot w ramach projektu „Partnerstwo Europejskich Miast Sokolich”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele miast Montefalco (Włochy), Sokolov (Republika Czeska) oraz Sokołowa Małopolskiego i Sokołowa Podlaskiego.

W programie zlotu znalazły się prezentacje uczestników i warsztaty, zwiedzanie miasta, sesja popularnonaukowa na temat sokoła, pokaz żywych ptaków i tradycji sokolniczych. Równolegle trwały

W piątek, 4 września, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokołowskim Ośrodku Kultury, przedstawiciele miast sokolich podpisali wspólną deklarację partnerstwa. Wręczono też nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

Tegorocznymi zdobywcami statuetki sokoła zostali p. Wiesława Kwiek (za osiągnięcia twórcze, edukacyjne i działalność społeczną), p. Zenon Karpiński (za osiągnięcia artystyczne i działalność społeczną) i p. Kazimierz Soszka (za osiągnięcia artystyczne i edukacyjne).

Zlot zakończył „Doors Open Festival”. W programie znalazł się happening i uliczna parada, przygotowane przez młodzież podczas warsztatów artystycznych. W koncercie finałowym na scenie plenerowej wystąpiły zespoły Komety, Farben Lehre, Vavamuffin, Vodkatonic, Teatr Ognia „Megiddo” i zespół Feel. Całość ukoronował pokaz ogni sztucznych.

Przypis: Foto: K. Markus