XXXV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 25.09.2009r., zwołuje się na dzień 29 września 2009r. na godz. 9.00 XXXV Sesję Rady Miejskiej.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej w ulicy Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim na odcinku od ul.Targowej do Al. 550-lecia” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie.
  5. Zamknięcie sesji.