XXXIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 września 2009r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2009r.
 7. Zapytania, interpelacje radnych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 19. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 20. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 21. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 22. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 23. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej.
 24. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 25. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie Sesji.