Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

„Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Po raz piąty już Sokołowski Ośrodek Kultury przyłącza się do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zobacz: http://www.edd.com.pl

Pierwsze dwie edycje w latach 2005 – 2006 poświęcone były sokołowskim Żydom, kolejne 2007 – 2008 sokołowskim Unitom. W tym roku sięgamy w nasze pradzieje, w legendy związane z Jaćwingami i księżniczką Cetynią. Odbywać się będą więc pod hasłem: Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej – Jaćwieska historia.

11 września

Galeria SOK

11:00

  • Sesja popularnonaukowa pn. „Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej – Jaćwieska historia” poświęcona historii Jadźwingów na terenach wschodniej Polski oraz zabytkom jaćwieskim na pograniczu Mazowsza i Podlasia.- „Jaćwingowie jako lud europejski” – p. Anetta Ejdulis – kustosz z działu ercheologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach- „Osadnictwo Jaćwingów na pograniczu Mazowsza i Podlasia” – p. Tomasz Jaszczołt – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku

    – „Legendy Jaćwieskie” – p. Marian Pietrzak – twórca prywatnego Muzeum – Skansenu w Sokołowie Podlaskim

12 września

  • Wycieczka z przewodnikiem szlakiem Jadźwingów m.in. do Liwa, Niewiadomej, Budziszyna. (zapisy w SOK do dnia 11 września – wyjazd bezpłatny).

13 września

  • „W krainie dawnych Jaćwingów” – festyn historyczny na placu przed budynkiem Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W programie m.in. inscenizacja obuzu jaćwieskiego, pokazy walk wojów, broni, dawnego rzemiosła oraz kuchni – wystąpi grupa historyczna „Jantar” z Poznania.
  • koncert folkowy muzyki ludów bałtyjskich – zespół „OTAKO” z Suwałk.