XXXII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 07.07.2009r., zwołuje się na dzień 14 lipca 2009r. na godz. 9.00 XXXII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jacek Niemirski