Spotkanie samorządowców w SOK

11 marca w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego z terenu okręgu siedleckiego.

W wystąpieniu wstępnym Wojewoda Mazowiecki, p. Jacek Kozłowski, opowiedział o działaniach, mających na celu zmniejszanie skutków globalnego kryzysu gospodarczego, jakie podejmuje administracja na szczeblu rządowym i samorządowym.

Kolejnymi punktami spotkania były:

  • Pomoc społeczna w gminie i powiecie – Hanna Lipke, dyr. Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Strategia ochrony zabytków na Mazowszu – p. Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Razem bezpieczniej – Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski, Mazowiecki Wojewódzki Komendant Policji, insp. Igor Parfieniuk, Zastępca Komendanta

Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Jan Osiej i dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, p. Paweł Żurek.