Nagłówki

Skład Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego

Skład Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego:

  1. Jerzy Maksjan – Przewodniczący Miejskiej Komisji
  2. Stanisław Cieciera – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Dariusz Flisiuk – Członek Miejskiej Komisji
  4. Maria Grądzka – Członek Miejskiej Komisji
  5. Alicja Kalata – Członek Miejskiej Komisji
  6. Mieczysław Sobieszczak – Członek Miejskiej Komisji
  7. Jarosław Tokarski – Członek Miejskiej Komisji
  8. Maria Wojtczuk – Członek Miejskiej Komisji