Przetargi w STBS

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75 ogłasza przetargi nieograniczone na na najem boksów handlowych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Magistrackiej w Sokołowie Podlaskim.

Przetargi odbędą się w siedzibie Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Kosowskiej 75 w Sokołowie Podlaskim w terminach jak niżej:

1. Boksy handlowe nr 1 ÷ 6

a) Boks handlowy nr 1 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 8:00
b) Boks handlowy nr 2 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 9:00
c) Boks handlowy nr 3 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 10:00
d) Boks handlowy nr 4 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 11:00
e) Boks handlowy nr 5 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 12:00
f) Boks handlowy nr 6 – przetarg w dniu 08.06.2009. godz. 13:00

2. Boksy handlowe nr 7 ÷ 8

a) Boks handlowy nr 7 – przetarg w dniu 09.06.2009. godz. 9:00
b) Boks handlowy nr 8 – przetarg w dniu 09.06.2009. godz. 10:00

W przetargach (licytacji) mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2007 Nr 155 poz. 1095, z póź. zm.), poprzez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub ich pełnomocników na podstawie pisemnych pełnomocnictw, osoby mogące reprezentować przedsiębiorcę określone w odpowiednich rejestrach lub ewidencjach lub pełnomocnicy przedsiębiorców ustanowieni zgodnie z obowiązującymi przepisami, którzy wpłacili wadium przetargowe w wysokości 800 zł w terminie do dnia 08.06.2009. do godz. 745 w kasie Sokołowskiego TBS przy ul. Kosowskiej 75 w Sokołowie Podlaskim.

Ceny wywoławcze za najem boksów handlowych wynoszą:

  • boksy nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 520,00 zł/m-c (netto) plus obowiązujący podatek Vat
  • boks nr 4 – 600,00 zł/m-c (netto) plus obowiązujący podatek Vat
  • boks nr 5 – 800,00 zł/m-c (netto) plus obowiązujący podatek Vat

Wysokość najmniejszego postąpienia 10,00 zł (netto) plus obowiązujący podatek Vat.Sokołowskie TBS zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.Regulamin przetargu wraz z załącznikami – planem usytuowania boksów i umową najmu można uzyskać w siedzibie Sokołowskiego TBS lub pobrać tutaj lub ze strony internetowej www.stbs.com.pl.