Plan dyżurów Miejskiej Komisji Ds. Referendum Lokalnego

Dyżur telefoniczny – codziennie w godz. 8:00-16:00
Jarosław Tokarski – tel.0 508 187 503

Dyżury w sekretariacie Urzędu Miasta- we wtorki i piątki w godz.16:00-18:00
tel. 025 781 75 31

  • 19.05.2009r. (wtorek) – Dariusz Flisiuk, Stanisław Cieciera
  • 22.05.2009r. (piątek) – Maria Wojtczuk, Alicja Kalata
  • 26.05.2009r. (wtorek) – Jerzy Maksjan, Mieczysław Sobieszczak
  • 29.05.2009r. (piątek) – Jarosław Tokarski, Maria Grądzka
  • 02.06.2009r. (wtorek) – Dariusz Flisiuk, Jarosław Tokarski
  • 05.06.2009r. (piątek) – Maria Wojtczuk, Alicja Kalata.

Przewodniczący Miejskiej Komisji
ds. Referendum Lokalnego
/-/ Jerzy Maksjan