Nagrody Rady Miejskiej – zmiana w regulaminie

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XXVIII/161/2009 zmieniono regulamin, określający zasady przyznawania Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do zgłaszania kandydatów do szóstej edycji Nagród Rady Miejskiej, w sekretariacie Urzędu Miasta w terminie do 30 kwietnia 2009.

Regulamin i formularz wniosku (w formacie pdf).

Formularz wniosku można też otrzymać w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Wolności 21, pok. nr 7.