Komunikat Burmistrza Miasta

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2009 r. (WBZK.II.5241/5/2009) w dniu 1 sierpnia 2009 r. o godzinie 17.00 przeprowadzony  będzie w Mieście Sokołów Podlaski, trening systemu wykrywania i alarmowania w formie 1 – minutowego sygnału alarmowego ciągłego.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

/-/ Bogusław Karakula