Partnerstwo miast i gmin sokolich

Miasto Sokołów Podlaski wystąpiło z inicjatywą utworzenia partnerstwa europejskich miast i gmin, mających w nazwie lub herbie symbol sokoła. Na zaproszenie burmistrza jako pierwsze odpowiedziało włoskie Montefalco, którego burmistrz, pan Valentino Valentini, w dniach 4 – 7 stycznia przebywał z wizytą w Sokołowie.

W realizacji projektu „Partnerstwo miast i gmin sokolich” Strony upatrują sukcesywne osiąganie m. in. następujących celów:

  • rozszerzanie oferty edukacyjnej wśród młodzieży o tradycje, kulturę, historię miast partnerskich,
  • doskonalenie znajomości języków obcych, obowiązujących w Unii Europejskiej,
  • upowszechnianie wśród społeczności lokalnych tradycji kulturowych i zwyczajów,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i kupcami, oraz innymi środowiskami, w tym organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
  • wspólna promocja potencjału miast partnerskich w Europie,
  • wzmocnienie możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach współdziałania samorządów lokalnych,
  • doskonalenie poziomu zarządzania, organizacji pracy i odpowiedzialności obywatelskiej społeczności lokalnych, między innymi poprzez wymianę dobrych praktyk i wprowadzanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

Deklarację intencyjną w sprawie przystąpienia do projektu podpisali 6 stycznia w Sokołowie burmistrzowie Valentino Valentini i Bogusław Karakula.