XXVI sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2009.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok”.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego..
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie Sesji.