Dziesięciolecie Burmistrza

Na sesji Rady Miejskiej 13 listopada odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta uroczystość: świętowano dziesięciolecie wyboru Bogusława Karakuli na stanowisko Burmistrza Miasta.

Dziesięć lat temu odbyły się wybory do Rady Miejskiej III kadencji. Startowało 131 kandydatów, a w Radzie zasiadło 9 radnych z AWS, 4 z SLD, 1 z PSL i 10 radnych niezależnych. Radni Bogusław Karakula i Jerzy Maksjan zdobyli odpowiednio 230 i 266 głosów. W piątek, 13 listopada, o godzinie 13:00, rozpoczęły się obrady drugiej sesji III kadencji Rady Miejskiej. Na stanowisko burmistrza zgłoszono kandydata grupy radnych AWS. W głosowaniu tajnym, większością głosów 15:9 wybrano Bogusława Karakulę na stanowisko Burmistrza Miasta. Nowo wybrany burmistrz zgłosił kandydaturę Jerzego Maksjana na swego zastępcę. W kolejnym tajnym głosowaniu Rada wybrała go stosunkiem głosów 13:11.

W ostatnich wyborach bezpośrednich o stanowisko Burmistrza Miasta ubiegało się pięcioro kandydatów, uzyskując następującą ilość głosów: Bogusław Jan Karakula 3943 52,25%, Waldemar Antoni Witkowski 1518 20,12%, Ewa Rabek 925 12,26%, Antoni Jerzy Czarnocki 889 11,78% i Jerzy Stanisław Oleszczuk 271 3,59%. Dzięki Państwa poparciu już w pierwszej turze głosowania burmistrzem wybrany został Bogusław Karakula, uzyskując ponad 52% głosów.

Dziesięć lat to krótki okres w prawie 600-letniej historii miasta, ale dość długi w życiu człowieka. Lata 1998 – 2008, dwie i pół kadencji samorządu lokalnego, były czasem przygotowań do akcesji Polski do Unii Europejskiej, zbierania pierwszych doświadczeń i wreszcie efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych dla rozwoju miasta i ku pożytkowi jego mieszkańców.

Okrągła rocznica skłania do podsumowań: jak zmienił się Sokołów w przeciągu tych dziesięciu lat? Dla pełnej retrospekcji nie wystarczy przejść się ulicami miasta. Jednakże zestawienie samych tylko podstawowych informacji o wykonanych w tym czasie inwestycjach to wielostronicowy dokument, na którego zamieszczenie w całości nie ma tu miejsca. Wymieńmy zatem tylko te najważniejsze.

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało 7 budynków wielorodzinnych, w których mieści się 168 mieszkań. Powstało też 48 lokali socjalnych w pięciu nowych budynkach.

Wykonano termomodernizację budynków szkół podstawowych i gimnazjów. Rozbudowano halę sportową i boisko przy Gimnazjum nr 2. Wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i rozbudowano parkingi przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2. Zmodernizowano budynki, place zabaw i ogrodzenia przy miejskich przedszkolach.

Wyremontowano budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej. Rozpoczęto modernizację budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury i wybudowano scenę plenerową przy ul. Piłsudskiego. Zmodernizowano budynek krytej pływalni. Trwa modernizacja stadionów przy ul. Lipowej i Okrężnej. Zakres inwestycji komunalnych niech zobrazują liczby: wykonano 19200 m chodników, 18950 m nawierzchni ulic, 6600 m kanalizacji deszczowej, 13800 m kanalizacji sanitarnej, 8850 m wodociągów, 2000 m sieci gazowej i 269 punktów oświetlenia ulicznego, wraz z modernizacją całej sieci oświetleniowej.

Działania Burmistrza miały też znaczący wpływ na pozyskanie i modernizację budynku Sądu Rejonowego w dawnym ZDZ.

Poddano rewaloryzacji Zespół Parkowo – Pałacowy przy Pałacu Ogińskich. Zmodernizowano bulwar nad Cetynią i uregulowano koryto rzeki. Wystawiono pomnik żołnierzy Armii Krajowej na Skwerze Najświętszej Marii Panny i odnowiono pomnik ku czci mieszkańców naszego miasta, pomordowanych przez Niemców w 1943 roku przy ul. Repkowskiej. Z inicjatywy Burmistrza w 2008 roku przybył Prezydent RP, p. Lech Kaczyński i osobiście odznaczył pośmiertnie ks. Stanisława Brzóskę Orderem Orła Białego. Niezmiernie ważnym dla wiedzy o dziejach miasta wydarzeniem było też wydanie w 2006 roku monografii „Sokołów Podlaski – dzieje miasta i okolic”, opracowanej przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Miasto to nie tylko budynki, drogi i chodniki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat do kalendarza sokołowskich imprez kulturalnych i sportowych weszło wiele wydarzeń organizowanych cyklicznie, jak Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne, Wieczory Muzyczne u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego, Forum Integracyjne i Piknik Integracyjny, Festiwal Tańca Nowoczesnego „Sokolik” czy mistrzostwa pływackie o puchar Burmistrza. Co roku organizowane są też konkursy na najładniejszą posesję i na najładniejsze dekoracje świąteczne.

Stworzono warunki dla realizacji wielu cennych inicjatyw społecznych przez środowiska reprezentujące różne grupy wiekowe. Przy Sokołowskim Ośrodku Kultury działa Formacja Tańca Nowoczesnego „Fatum Sokolik” – laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, a także Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. Także przy SOK funkcjonują Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i Zespół Wokalny „Seniorynki” – jako formy organizowania czasu wolnego dla ludzi starszych. Bardzo aktywną działalność prowadzi, skupiający 2230 członków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który mieści się w zapewnionych przez Burmistrza pomieszczeniach.

W ciągu ostatniej dekady Sokołów Podlaski został laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. w konkursach „Gmina Fair Play”, „Nasza Gmina w Europie”, „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, „Mazowiecka Gmina Przyjazna Rzece” „Mazowiecka Gmina z Klimatem” czy „Złota@ 2001”. Sokołowski samorząd regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”, a w 2004 roku miasto nosiło prestiżowy tytuł „Stolicy Kulturalnej Mazowsza”.