VII Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne

Bug i Dunaj łączą Narody. Dwie rzeki, choć geograficznie nie tak blisko siebie, to w tych dniach w Sokołowie Podlaskim połączyły ze sobą narody Europy Środkowej i Wschodniej, popularyzujące swój rodzimy folklor. Taniec i muzyka stały się językiem porozumienia i nawiązania stałych kontaktów tak pomiędzy gośćmi, jak i mieszkańcami naszego miasta. Rzeki stały się pomostem porozumiewania środowisk twórczych, połączyły kultury i narody pogranicza różnych grup narodowościowych i wyznaniowych.