Zasady akredytacji dziennikarzy

Zasady akredytacji dziennikarzy na uroczystości uhonorowania odznaczeniami państwowymi ks. gen. Stanisława Brzóski i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego, które odbędą się 29 maja (czwartek) w Sokołowie Podlaskim z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Sprawami akredytacji dziennikarzy oraz obsługą medialną uroczystości zajmować się będą pracownicy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski

Piotr Miller, tel. 0-508 187 502, e-mail: p.miller@sokolowpodl.pl

Maciej Tomaszewski, tel. 0-500 027 999, e-mail: m.tomaszewski@sokolowpodl.pl

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja br. (wtorek) do godziny 22:00 mailem: biuroprasowe@sokolowpodl.pl lub faxem: 0-25 781 75 10. Zgłoszenia muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko – nazwa redakcji – nr PESEL (cudzoziemcy: seria i nr paszportu) – imię ojca – telefon kontaktowy i adres e-mail. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Identyfikatory uprawniające do obsługi uroczystości będzie można odbierać, na podstawie dokumentu tożsamości, 29 maja br. w sekretariacie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski do godz. 13:00.

Uwaga: po godzinie 13:00 identyfikatory do odbioru na miejscu uroczystości, u p. Marzeny Tymińskiej, tel. 664 766 244.