Debata „Masz głos, masz wybór”

14 maja 2008 (środa) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców miasta z burmistrzem Bogusławem Karakulą na temat planów samorządu na rok 2008 i pozostałe 2 lata kadencji.

Organizatorem spotkania jest Fundacja U siebie, która uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami i angażowanie obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym gmin.

Pierwszym działaniem w ramach Akcji jest otwarte spotkanie burmistrza z mieszkańcami miasta i przedstawienie zadań samorządu na najbliższy rok i planów na całą kadencję. Burmistrz zaprezentuje ok. pięciu zadań, które zamierza zrealizować w najbliższym roku i tyle samo planów na całą kadencję. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez burmistrza, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienie. Spotkanie ma się zakończyć podpisaniem przez burmistrza zobowiązania zawierającego przedstawione plany i zadania.

Kolejnym elementem Akcji jest monitoring realizacji obietnic, w czasie którego organizacja realizująca Akcję sprawdza czy i jak realizowane są działania zawarte w zobowiązaniu.

W rocznicę wyborów samorządowych (listopad) odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i samorządu. podsumowująca rok kadencji. Burmistrz prezentuje, co udało się zrealizować, organizacja prezentuje wyniki monitoringu, mieszkańcy będą dyskutowali o stopniu i jakości realizacji programu.