Order Orła Białego dla Księdza Generała Stanisława Brzóski

Order Orła Białego - ks. S. Brzóska


„Szanowni Państwo! Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o Orderach i Odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej, w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za patriotyczną postawę i bohaterstwo wykazane w walce z zaborcą odznaczony został Orderem Orła Białego pośmiertnie Ksiądz Generał Stanisław Brzóska. Prezydent podpisał postanowienie 23. maja 2008 roku, czyli dokładnie w rocznicę egzekucji ostatniego komendanta postania styczniowego na Podlasiu.

Order zostaje przekazany na ręce Burmistrza Sokołowa Podlaskiego, pana Bugusława Karakuli.”

„Za Ojczyznę i Naród” – głosi napis na gwieździe tego orderu. Docelowym miejscem ekspozycji Orderu Orła Białego będzie Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sokołowa Podlaskiego, z planowaną Izbą Pamięci, poświęconą bohaterom narodowym, między innymi Księdzu Generałowi Brzósce.

Mszą Świętą na błoniach Konkatedry, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Antoniego Dydycza rozpoczęły się 29. maja 2008 uroczystości odznaczenia Księdza Stanisława Brzóski przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Po mszy, w asyście Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zebrani przeszli na Skwer Księdza Brzóski, składając pod drodze wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Krajowej.

Podczas ceremonii pod pomnikiem Ks. Gen. Brzóski głos zabrali Burmistrz Miasta p. Bogusław Karakula, Prezydent Lech Kaczyński i Ks. Bp. Antoni Dydycz. Ceremonię wręczenia odznaczenia poprowadziła p. Barbara Mamińska, Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi przedstawicie Kancelarii Prezydenta (Maciej Łopiński, Barbara Mamińska, Jakub Opara, Sylwia Matusiak, Ks. Roman Indrzejczyk), parlamentarzyści (Marek Sawicki – Poseł na sejm RP, minister rolnictwa, Waldemar Kraska – Senator RP, Henryk Górski – Senator RP), przedstawiciele samorządów (Jacek Niemirski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, Antoni Czarnocki – Starosta Sokołowski, Józef Romańczuk – Z-ca Starosty Sokołowskiego, Sławomir Hardej – Przewodniczący Rady Powiatu, Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, Janusz Kobyliński – Burmistrz Łosic, Ryszard Domański – Wójt Gminy Sokołów) i duchowieństwa, wśród nich odznaczony przez Prezydenta RP Ks. Stanisław Falkowski.