Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 lutego 2008r. o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim.

Zgodnie z art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późń. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim informuje, że w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 9. marca 2008r. przyznała w drodze losowana kolejne numery dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli

Nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Osiedle

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Halina Wąż