Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 lutego 2008r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późń.zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 9. marca 2008r.

W okręgu wyborczym Nr 13 obejmującym 1 mandat, w którym w wyborach uzupełniających do obsadzenia jest jeden mandat, zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim następujących komitetów wyborczych:

Lista Nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli

1. Ostrowski Janusz Marian, lat 63, zam. Sokołów Podlaski

Lista Nr 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Osiedle

1. Wycech Zygmunt Feliks, lat 49, zam. Sokołów Podlaski

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Halina Wąż