Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim w sprawie składu Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zarządzonych na dzień 9 marca 2008r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 ul. Skłodowskiej-Curie 24:

1. Chacińska Bożena – zam. Sokołów Podlaski

2. Małyszka Eugeniusz Tadeusz – zam. Sokołów Podlaski

3. Poślada Elżbieta – zam. Sokołów Podlaski

4. Romańczuk Marzena – zam. Sokołów Podlaski

5. Salach Wojciech – zam. Sokołów Podlaski

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Halina Wąż