XVI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w roku 2008.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2008.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XI/51/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 września 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 12. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jacek Niemirski