Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaski z dnia 29.01.2008r.

Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim:

1. Wąż Halina- Przewodnicząca Komisji

2. Olszewska Katarzyna – Zastępca Przew. Komisji

3. Harasim Teresa – Członek

4. Kalata Alicja – Członek

5. Łaba Danuta – Członek

6. Radzikowski Leszek – Członek

7. Hubert Jacek Zakrzewski – Członek

Członkowie Komisji pełnią dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w okręgu Nr 13:

od dnia 01.02.2008r. do dnia 07.02.2008r. w godz. 14.00-16.00

w dniu 08.02.2008r. w godz. 16.00-24.00

w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim – Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21, parter, pokój Nr 1, nr tel. (025) 781-75-41.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Sokołowie Podlaskim

/-/ Halina Wąż