Świetlica środowiskowa w Domu Miłosierdzia

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, razem z CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej, otwiera świetlicę środowiskową „PROMYK DNIA” w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, przy ulicy Lipowej 84. Poświęcenia dokona J. E. Ks. Biskup dr Antoni Dydycz, w obecności zaproszonych gości, dnia 17 grudnia o godz. 10.00.

Świetlica na starcie otrzymała wsparcie GlaxoSmithKline i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich. Będzie o­na skupiała dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat, mieszkające w Sokołowie Podlaskim i okolicy, przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 15.00 do 19.00. Głównym celem będzie wyrównywanie braków i zaległości w nauce. Odbywać się to będzie przez pomoc w odrabianiu lekcji i udzielanie korepetycji. Chcemy w ramach świetlicy stworzyć tematyczne koła zainteresowań, np. teatralne, muzyczne, filmowe, sportowe itp. Do prowadzenia tych kół zapraszamy wolontariuszy.

Jeśli chcesz pomóc w tworzeniu świetlicy, skontaktuj się z biurem KSM przy ul. Lipowej 84, tel/fax: 025 787 74 11, www.ksm-drohiczyn.pl lub wpłać dobrowolną ofiarę na nr konta: PKO BP 55 1020 4476 0000 8802 0131 1133, z dopiskiem „Świetlica środowiskowa – Promyk Dnia”.

Zarząd
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Drohiczyńskiej