XIV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2007r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.
 6. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonych kontroli.
 11. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.