XI konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza XI Miejski Konkurs „Najładniejsze dekoracje świąteczne w Sokołowie Podlaskim w roku 2007/2008”.

ZASADY KONKURSU

  1. Czas trwania konkursu od 26 listopada 2007 r do 28 lutego 2008r
  2. Wyłonienie posesji biorących udział w konkursie (drogą zgłaszania poszczególnych posesji do konkursu przez właścicieli, sąsiadów, członków komisji konkursowej) w dwóch kategoriach:
    – POSESJE PRYWATNE
    – INSTYTUCJE I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
  3. Termin zgłaszania posesji do konkursu upływa 24.12.2007
  4. Posesje zgłoszone do konkursu oceniane będą przez komisję konkursową w dn. 27-28.12.2007
  5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody, oraz dyplomy dla właścicieli wyróżniających się posesji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel (025) 787 75 47 – Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.