„Viva Rossini!!!” w Parku im. M.K. Ogińskiego

W Parku im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego, w miejscu, gdzie znajdował się ponad dwieście lat temu drewniany dwór, który tak jak całe dobra sokołowskie był przez pewien okres czasu własnością rodziny Ogińskich, od kilku już lat, w jedną z letnich niedziel, rozbrzmiewa nie tylko muzyka utalentowanego arystokraty Michała K. Ogińskiego ale i muzyka ulubionych przez niego twórców oraz kompozytorów jego czasów.

W niedzielę 19 sierpnia 2007 roku o godzinie 17.30 odbył się IV Plenerowy Wieczór Muzyczny u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Parku im. M.K. Ogińskiego (ulica Lipowa) w Sokołowie Podlaskim.

O ile w pierwszych trzech edycjach plenerowych wieczorów muzycznych instrumentami wiodącymi były: harfa, fortepian, skrzypce to w czwartym muzycznym spotkaniu w historycznym parku w Sokołowie, dominowała postać wybitnego włoskiego kompozytora Gioachino Rossiniego – „Viva Rossini!!!”

Muzyka Rossiniego była znana w wielu miastach polskich, i nie tylko, już w pierwszej połowie XIX wieku. Sam książę Ogiński pisał w pamiętniku: „Od wielu lat wyłącznie Rossini zaprząta uwagę całej Europy. Jego nazwisko jest na ustach wszystkich miłośników muzyki, niemal wyłącznie jego opery są wystawiane na wszystkich scenach, jego wyjątkowa reputacja zmusza do milczenia wszystkich przeciwników.” (…) „Trzeba przyznać, że spośród wszystkich kompozytorów, którzy tworzyli aż do naszych dni, żaden nie miał sukcesów tak szybkich i świetnych jak Rossini; nikt też nie posiadał w większym od niego stopniu talentu wzbudzania entuzjazmu we wszystkich kategoriach publiczności i we wszystkich krajach Europy.”

Kompozycje Rossiniego na plenerowej estradzie w Sokołowie Podlaskim zaprezentowały dwie znakomite polskie orkiestry: smyczkowa – Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka oraz dęta – Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod batutą Grzegorza Mielimąki i ppłk Bogdana Bzowskiego. W programach pod tytułami koncertów zainspirowanymi twórczością włoskiego mistrza z Pesaro: Album muzyki kojącej, Album muzyki ożywiającej, Wszystkiego po trochu i Na pożegnanie Sokołowa znalazły się utwory Ogińskiego, Haydna, Radziwiłła, Hollanda, Haendla, Masseneta, panów Straussów, Mahlera, Chaczaturiana. Były popularne kompozycje z repertuaru światowego m.in. Williamsa, Reeda, Mercadante i Lecuony. Nowy program krakowski zatańczył na letniej estradzie Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie.

Wieczór muzyczny poprowadził redaktor Konrad Mielnik z Radia Gdańsk a w postać księcia Ogińskiego wcielił się aktor Dariusz Jakubowski.

Do realizacji koncertu zostały zaproszone instytucje i urzędy administracji państwowej:

– Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności;

– Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie;

– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;

– Urząd Miasta Sokołów Podlaski;

– Starostwo Powiatowe;

– Diecezjalny Dom Miłosierdzia Bożego „CARITAS”.

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP 3, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Nasze Miasto oraz prasa lokalna: Życie Sokołowa, Gazeta Sokołowska. Promocja projektu była prowadzona także poprzez telewizję kablową i internet.

Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności oraz sponsorzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. WARTA, Firma Stalfa, Firma Parkiety Jabłoński oraz Szkółka „Karlusin” – krzewy i drzewa ozdobne.

Nad opracowaniem szczegółowego programu IV Plenerowego Wieczoru Muzycznego u Michała Księcia Kleofasa Ogińskiego czuwała pani Małgorzata Kalicińska z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Niewątpliwie było to niebywałe wydarzenie muzyczne dla wszystkich miłośników muzyki poważnej. Przy pięknej pogodzie mieszkańcy Sokołowa delektowali się muzyką klasyczną, zwłaszcza twórczością wybitnego kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego oraz kompozytorów jemu współczesnych i wcześniejszych.

Odrestaurowany od niedawna Park i otoczenie Pałacyku sprawia, iż miejsce to coraz chętniej odwiedzają mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, a koncert staje się okazją do spotkań i obcowania z tak zwaną kulturą wysoką. Ciekawy program i mistrzowskie jego wykonanie oraz cała idea koncertu przybliżają mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego kulturę minionych epok. I dlatego też Michał Kleofas Książe Ogiński już dziś wszystkich serdecznie zaprasza do swojego dworku na kolejne spotkanie. A będzie to wyjątkowe spotkanie ponieważ w 2008 roku będziemy obchodzić Jubileuszowy piąty wieczór muzyczny u Księcia Ogińskiego.