Konkurs na najładniejsze posesje

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza

XI MIEJSKI KONKURS

„Najładniejsze posesje w Sokołowie Podlaskim w roku 2007”

ZASADY KONKURSU

1.Termin składania zgłoszeń do konkursu: od 15 lipca 2007 r do 31 sierpnia 2007r

2.Wyłonienie posesji biorących udział w konkursie (drogą zgłaszania poszczególnych posesji do konkursu przez właścicieli, sąsiadów, członków komisji konkursowej) w dwóch kategoriach:

-POSESJE PRYWATNE

-INSTYTUCJE I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

3.Posesje zgłoszone do konkursu oceniane będą przez komisję konkursową

4.Wyrażenie pisemnej zgody jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w w/w konkursie (deklaracja uczestnictwa do pobrania w Urzędzie Miasta p. 17 lub na www.sokolowpodl.pl )

5.Dla zwycięzców przewidziano nagrody, oraz dyplomy dla właścicieli wyróżniających się posesji

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel (025) 781 75 47 – Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej