Promocja książki „Represje i opór przeciwko rządom komunistycznym”

W dniu 17 kwietnia 2007 r. odbędzie się promocja książki będącej dorobkiem sesji naukowej „Represje i opór przeciwko rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 roku”. Sesja ta odbyła się 10 kwietnia 2006 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Celem Sesji było ukazanie – na przykładzie naszego powiatu – mechanizmów działania polskiego aparatu bezpieczeństwa, współdziałającego z aparatem sowieckiego NKWD w dławieniu wszelkich objawów dążenia do wolności i niepodległości, objawów buntu i obrony. Metodami stosowanymi przez aparat ucisku i zniewolenia były masowe aresztowania, sądy na podstawie fałszywych oskarżeń, wyroki śmierci, tajemnicze zaginięcia, niszczenie mienia, rabunki. Do sowieckich łagrów szły liczne transporty aresztowanych; wielu z nich nie wróciło.

Z drugiej strony sesja udokumentowała, także różne formy oporu ludności naszej ziemi, walki podziemia niepodległościowego. Pokazuje ofiary terroru i bohaterów walki. Im też poświęcona zostanie refleksja modlitewna podczas Mszy św., rozpoczynającej naszą imprezę.

Książka, na którą złożyły się wygłoszone na sesji referaty, została wzbogacona o dokumentację dotyczącą tego okresu oraz o wkładkę zdjęciową. Jest ona, „Księgą Pamięci”, wyrazem hołdu dla tych, którzy dla wolności Ojczyzny poświęcili swoje życie i zdrowie i bardzo często mienie – dorobek wielu pokoleń. Książkę te przeznaczamy głównie dla bibliotek szkolnych i publicznych, aby była lekturą odkrywającą jakże często nieznane dzieje ziemi ojczystej; jako pomoc naukową dla nauczycieli oraz dla żyjących jeszcze uczestników tamtych wydarzeń i rodzin ofiar władzy komunistycznej.

Ideowym uzupełnieniem promocji będzie pokaz filmu przedstawiającego działania oddziałów partyzanckich mjr, „Łupaczki” na terenie Podlasia i Ziem Zachodnich Polski. Główną bohaterką filmu jest łączniczka PS. „Inka”, która padła od kul ubowców z okrzykiem: „Niech żyje Polska”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję po Mszy św., która odprawiona zostanie w kościele XX Salezjanów o godz. 14.30.

Instytut Pamięci Narodowej

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Oficyna Wydawnicza RYTM