Nagrody Rady Miejskiej – IV edycja

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do IV edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dziedzinach, podanych w pkt 2 Regulaminu. Uchwałą nr XVII/97/2004 z dnia 29 marca 2004 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim ustanowiła nagrody za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi miasta.

Zgodnie z Regulaminem – wnioski o przyznanie Nagród przyjmowane będą w terminie do 31 marca 2007 w sekretariacie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój nr 7. W sekretariacie dostępne są także formularze tych wniosków.