Kolejny projekt dofinansowany

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że dofinansowany został kolejny projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego, Andersa i Orzeszkowej w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”.

– wartość projektu 316.655,40 PLN

– wartość dotacji 205.832,51 PLN

– rezerwa celowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 31.666,54 PLN

– środki własne 79.166,35 PLN

Podpisanie umowy nastąpiło 20 października 2006r.