XLIX Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 25 października 2006r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ronda w Sokołowie Podlaskim.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

9. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim za okres kadencji 2002-2006.

10. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.