Punkt zbierania zużytego sprzętu AGD

Spełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zabrania umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz nakłada obowiązek przekazywania odpadów sprzętu elektronicznego do punktów zbierania.

W Sokołowie Podlaskim punkt zbierania zużytego sprzętu prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o. przy ulicy Kosowskiej 75. Sprzęt mieszkańcy miasta mogą przekazywać w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.

Ponadto na terenie miasta zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmy:

  • Segromet, ul. Węgrowska 2,
  • Tel-Press, ul. Węgrowska 20/4,
  • Elmonter Sp. J., ul. Kosowska 5,
  • Bajt S. Grzelak, ul. Kolejowa 40,
  • Edcom, ul. Sadowa 7,
  • Hurtownia Minima, ul. Wokulskiego 5/31B,
  • Visa – Tel, ul. Wolności 37.

Informuje się również, że sprzedawca detaliczny i hurtowy jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli jest on tego samego rodzaju.