XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 21 września 2006r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2006.

7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2006 roku (z przeznaczeniem na ubezp. mienia miejskich jedn. organizacyjnych).

8. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego do podpisania umów na finansowanie wydatków związanych z realizacją programów INTERREG (Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej).

9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie 2006 roku (z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego).

10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia stawek opłaty administracyjnej za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.

12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dla miasta Sokołowa Podlaskiego.

13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Sokołów Podlaski.

14. Informacja z wykonania Budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2006r.

15. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej.

16. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej.

17. Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej.

18. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie Sesji.