Forum Integracyjne Sokołów – Dubno

W dniach 1 – 3 września odbyło się Forum Integracyjne Sokołów Podlaski – Dubno. Jego celem było stworzenie nowych obszarów porozumienia miast Sokołów Podlaski i Dubno (Ukraina), w ramach wzajemnych, partnerskich kontaktów organizacji lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej, gospodarczej i turystycznej.

W założeniach imprezy znalazło się też nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i firmami z Sokołowa Podlaskiego i Dubno, wzajemne poznanie historii, kultur, potencjału gospodarczego i turystycznego obu miast, celem stworzenia płaszczyznę współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Uczestnikami byli radni, pracownicy Mera i Urzędu Miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji kultury, firm turystycznych, kościołów i organizacji społecznych oraz zespoły artystyczne.

Piątek, 1 września był dniem spotkań, prezentacji i dyskusji. Program podzielono na trzy panele: demokracji lokalnej, rozwoju lokalnego i turystyczno-kulturalny. Tematyka kolejnych wystąpień:

– krótka, najnowsza historia demokracji lokalnej w Polsce i na Ukrainie

– struktura władzy lokalnej i udział wspólnoty w jej sprawowaniu

– prezentacja Miast i ich organów, podział kompetencji

– aktualne potrzeby, priorytety i sukcesy Miast

– możliwości zewnętrznego dofinansowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa miast

– gmina a rozwój gospodarczy

– prezentacja potencjału gospodarczego i ofert inwestycyjnych Miast

– prezentacja ofert handlowych przez firmy z Dubna (Ukraina), Jekabpilsu (Łotwa) i Sokołowa Podlaskiego (Polska) – max. 4 firmy z każdego miasta, czas do 10 min. dla każdego miasta

– Prezentacja walorów turystyczno-kulturowych poszczególnych miast

– Prezentacja ofert turystycznych i kulturalnych Miast

Głos zabrali przedstawiciele miast Dubno (Ukraina), Jekabpils (Łotwa) i Sokołów Podlaski, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Biura INTERREG w Białymstoku, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i firm działających na terenie Dubna i Sokołowa. Dzień zakończyła wspólna biesiada przy grillu i ognisku

Sobotę, 2 września, wypełniły spotkania panelowe: wizyty w firmach i instytucjach oraz zwiedzanie miasta. O godzine, na scenie plenerowej przy ul. Piłsudskiego 15:00 rozpoczęły się Targi Gospodarcze, Turystyczne i Kulturalne, z udziałem firm, instytucje i organizacje z poszczególnych miast. Równolegle na scenie trwały prezentacje artystyczne. Wręczono też nagrody niepełnosprawnym sportowcom, którzy od rana rywalizowali na stadionie przy ul. Lipowej i pływalni przy ul. Bulwar. Ukoronowaniem wieczoru był koncert Beaty Kozidrak z zespołem „Bajm” i pokaz ogni sztucznych.

W niedzielę uczestnicy forum wzieli udział w wycieczce szlakiem nadbużańskim: spływie rzeką Bug na trasie Mielnik – Drohiczyn.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ambasador Ukrainy w Polsce, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Urząd Miasta Sokołów Podlaski i Sokołowski Ośrodek Kultury.