Dzień Dziecka w urzędzie

Pod koniec maja dzieci z Przedszkola nr 3 zwiedzały Urząd Miasta, wysłuchując przy okazji pogadanki o Unii Europejskiej. Z okazji Dnia Dziecka wycieczkę po urzędzie odbyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Klasa spotkała się z Burmistrzem Miasta, a potem zwiedziła wydziały i salę konferencyjną. Były cukierki, pocztówki i kolorowe książeczki. Na prośbę dzieci odbyło się też zwiedzanie Sądu Rejonowego.