Sokołów – Mazowiecka Gmina Przyjazna Rzece

23 kwietnia, na festynie z okazji Dnia Ziemi, na warszawskich Polach Mokotowskich, wręczono nagrody w konkursie „Mazowiecka Gmina Przyjazna Rzece”. Zdobywcą największej ilości punktów w konkursowej rywalizacji zostało Miasto Sokołów Podlaski.

Cele konkursu:

– promocja działań, mających na celu ochronę przyrody w połączeniu z równoczesnym realizowaniem zasad zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy

– promowanie działań w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodnej jako integralnego elementu wspierającego zrównoważony rozwój gminy,

– propagowanie lokalnych nowoczesnych, efektywnych i systemowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych,

– rozwijanie współpracy między samorządami w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej i ochrony zasobów wodnych,

– propagowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie gospodarki wodnej, dostosowanych do obowiązującego polskiego prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody.

Konkurs adresowany jest do gmin wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich. Ocenę nadesłanych ankiet przeprowadziła Komisja Konkursowa, prowadzona przez Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, złożona z przedstawicieli Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przedstawiciela Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej.