Informacja o wynikach naboru

Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej nisko oceniła predyspozycje kandydatek na ww. stanowisko. O niskiej punktacji zdecydował m.in. brak doświadczenia zawodowego.

Sokołów Podlaski dnia 07.04.2006 r.

Burmistrz Miasta

/ – / Bogusław Karakula