Hala sportowa przy Gimnazjum nr 2

Miasto Sokołów Podlaski informuje, że realizuje projekt: „Budowa Hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim” W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące roboty:

– Budowa sali sportowej z zapleczem,

– Stolarka okienna i drzwiowa,

– Wykonanie instalacji,

– Wentylacja pomieszczeń,

– Roboty wykończeniowe,

– Wyposażenie sali gimnastycznej.

Wartość projektu 1.312 tys. PLN

Finansowanie:

EFRR – 75 %,

budżet państwa – 10 %,

środki MENiS – 10 %,

budżet miasta – 5 %.

Budowa hali sportowej została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.