Z wizytą na Łotwie

W dniach od 11 do 13 listopada 2005r. na zaproszenie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Pana Macieja Klimczaka, Związku Polaków na Łotwie i Polskiej Szkoły Podstawowej w Jekabpils gościła delegacja władz miasta Sokołowa Podlaskiego pod przewodnictwem burmistrza Pana Bogusława Karakuli.

W skład delegacji wchodzili: przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Gaczyński.,wiceprzewodniczaca Rady Miejskiej Pani Teresa Czaczkowska – Włoga, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Rosochacki, sekretarz Miasta – Pani Maria Truszkowska i Proboszcz parafii Św Jana Bosko ks, Stanisław Szestowicki.

Zaproszony został również Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” wraz z dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury Panią Marią Koc.

Obecność gości z Sokołowa Podlaskiego związana była z uroczyście obchodzoną na Łotwie 87 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę (11 litopada 1918r) i Łotwę (18 listopada 1918r).

Jekabpils to miasto, w którym mieszka dość duża grupa Polaków. Funkcjonuje tu oddział Związku Polaków na Łotwie, który w br. obchodzi 15 – lecie swojej działalności.

W mieście tym jest również Polska Szkoła Podstawowa do której uczęszcza aktualnie ok. 100 dzieci.

Szkołę tę łączą bliskie kontakty z Sokołowem Podlaskim i funkcjonującymi tu szkołami podstawowymi, które często goszczą dzieci z Jekabpils.

W sobotę 12 listopada br. o godz. 10.00 odbyło sie spotkanie Ambasadora RP i pracowników ambasady z władzami: Jekabpils, Sokołowa Podlaskiego, Czerwionki Leszczyny oraz przedstawicielami 2 sokołowskich firm tj. „Sokołów” S.A. i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Spotkanie dotyczyło współpracy: samorządów, biznesu łotewskiego i polskiego, życia Polaków w Jekabpils, działalności Związków Polaków na Łotwie na rzecz kultywowania tradycji kultury i historii Polski oraz pielęgnowania języka polskiego jak też działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły polskiej w Jekabpils. Planowana jest rozbudowa tej szkoły o część dydaktyczną i sportową. Ambasador RP, Współnota Polska i burmistrz Jekabpils zadeklarowali środki na sfinansowanie tych ambitnych i bardzo potrzebnych szkole inwestycji.

O godz. 12.00 w polskim kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Jekabpils rozpoczęła się uroczysta msza św. celebrowana przez ks. biskupa ordynariusza diecezji oraz 6 kapłanów, a w tym proboszcza parafii Św. Jana Bosko ks. Stanisława Szestowickiego.

Msza św. odprawiana była w j. polskim i łotewskim. Homilię również w j. polskim i łotewskim wygłosił ks. biskup. Podczas mszy św. śpiewane były pieśni polskie przez miejscowy chór parafialny oraz chór skompletowany z członków zespołu „Sokołowianie”. Na organach grał Pan Janusz Wilgodzki.

Po zakończeniu mszy św. ks. biskup poświęcił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ofiarowany przez naszą delegację od mieszkańców Sokołowa Podlaskiego jako dar dla tego nowo wybudowanego kościoła polskiego.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych delegacje Polaków przybyłych z całej Łotwy, delegacje z Polski na czele z grupą Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie” ubraną w piękne szlacheckie stroje kontuszowe, przemaszerowały w korowodzie ulicami miasta do Domu Kultury, w którym odbyła się dalsza część uroczystości rocznicowych, na którą złożyły się wystąpienia Ambasadora RP na Łotwie Pana Macieja Klimczaka, przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie, władz Jekabpils i władz samorządowych z Polski, w tym burmistrza Sokołowa Podlaskiego Pana Bogusława Karakuli. W swoim wystąpieniu burmistrz Pan Bogusław Karakula nawiązał do historycznych wydarzeń 1918r, które przyniosły niepodległość Polsce i Łotwie. Przekazał też serdeczne życzenia od władz i mieszkańców Sokołowa Podlaskiego.

Zasłużonym działaczom pracującym na rzecz umacniania przyjacielskich kontaktów Jekabpils z Sokołowem Podlaskim wręczył honorowe odznaki, listy z podziękowaniami oraz upominki.

W części artystycznej wystąpili uczniowie polskiej szkoły w Jelabpils oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”z programem nawiązującym w swojej treści do historii odzyskania przez Polskę niepodległości.

Panowie Janusz Wilgodzki i Bogusław Kwiatkowski śpiewali pieśni patriotyczne (znane również Polakom z Łotwy) związane tematycznie z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości i niezależności. Obu solistom akompaniował Pan Kazimierz Soszka.

Zespół „Sokołowianie” zatańczył w strojach kontuszowych poloneza Michała Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” oraz w strojach podlaskich pełną temperamentu i żywiołowości suitę podlaską.

Występ artystów z Sokołowa Podlaskiego bardzo podobał się publiczności, która do ostatniego miejsca wypełniła salę widowiskową Domu Kultury.

Publiczność na stojąco długo oklaskiwała występy naszych artystów. Dla zespołu „Sokołowianie” na ręce kierownika organizacyjnego Jana Rosochackiego organizatorzy przekazali z serdecznymi podziękowaniami wiązanki kwiatów.

Po koncercie odbyło się przyjęcie dla wszystkich uczestników uroczystości wydane przez Ambasadora RP. Podczas przyjęcia swoje stoiska promocyjne zaprezentowali „Sokołów” S.A. i OSM Sokołów Podlaski.

Wyroby naszych sokołowskich firm spotkały się z dużym uznaniem przedstawicieli biznesu łotewskiego, którzy okazywali zainteresowanie sprowadzaniem na Łotwę produktów tych firm.

Ambasada Polska w Rydze zaprosiła przedstawicieli „Sokołów” S.A. i OSM Sokołów Podlaski na targi żywności, które odbywają się co roku w Rydze.

W niedzielę 13 listopada br. delegacja Sokołowa Podlaskiego i Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” gościli w Rydze, gdzie zwiedzili starówkę, a następnie w Polskiej Szkole Ogólnokształcącej uczestniczyli w obchodach 87 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę.

Na uroczystościach obecni byli: Ambasador RP, przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie, władze Rygi, delegacja Sokołowa Podlaskiego oraz liczna grupa rodziców dzieci uczęszczających do polskiej szkoły.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrali: Ambasador RP, przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie oraz burmistrz Sokołowa Podlaskiego.

W części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkoły polskiej w Rydze oraz Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”.

W pierwszej części koncertu zaprezentowanego przez artystów sokołowskich z pieśniami patriotycznymi wystąpili Pan Janusz Wilgodzki i Pan Bogusław Kwiatkowski, którym akompaniował Pan Kazimierz Soszka.

W drugiej części z tańcami i piosenkami wystąpił zespół „Sokołowianie”, który zatańczył poloneza Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”, tańce kurpiowskie oraz 3- częściową suitę podlaską.

Zespołowi „Sokołowianie” towarzyszyła 5 osobowa kapela oraz duet wokalny w składzie: Ania Ostromecka i Joasia Krakowska, dla których był to pierwszy, zagraniczny i bardzo udany debiut. Obie solistki pracują pod kierunkiem Michała Soszki studenta Akademii Muzycznej w Białymstoku, członka kapeli Zespołu „Sokołowianie”.

Występ naszych artystów poprowadziła jak zawsze w sposób profesjonalny Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Pani Maria Koc.

Koncert artystów sokołowskich zakończyła pieśń w wykonaniu Pana Janusza Wilgodzkiego „Żeby Polska była Polską”, którą publiczność wysłuchała na stojąco, a refren pieśni zaśpiewała razem z wykonawcą. Po zakończeniu występu artystów sokołowskich publiczność nie kryła łez wzruszenia, nie szczędziła spontanicznej i długotrwałej owacji. Były również kwiaty i wiele ciepłych słów skierowanych do artystów i kierownictwa Zespołu tj. choreografa Pani Iwony Kopiwoda, kierownika muzycznego Pana Kazimierza Soszki i kierownika organizacyjnego Pana Jana Rosochackiego. Serdeczne podziękowania i kwiaty na ręce Dyrektora Sokołowskiego Ośrodka Kultury Pani Marii Koc złożyła dyrektor Szkoły Polskiej w Rydze.

Po koncercie wielu obecnych na sali gości, w tym Ambasador RP składało zespołowi „Sokołowianie” serdeczne gratulację podkreślając artyzm w wykonywaniu układów tanecznych i prezentowanych pieśni i piosenek.

Po występach w Jekabpils i Rydze zespół „Sokołowianie” wielokrotnie spotkał się z opinią, że może być zespołem eksportowym, który za granicą z dużym powodzeniem może koncertować dla Polonii i przybliżać jej naszą kulturę.

Obserwując licznie zgromadzoną publiczność głównie pochodzenia polskiego i jej spontaniczne reakcje i zachowanie oraz „wylewane łzy” podczas obydwu koncertów nasuwa się stwierdzenie, że patriotyzmu powinniśmy uczyć się również od Polaków na Łotwie.

Koncerty na Łotwie były także wielkim przeżyciem dla delegacji naszego Miasta oraz dla artystów sokołowskich, którzy wzruszali się bardzo widząc duże i naturalne emocje, oraz spontaniczne reakcje Polaków z Łotwy uczestniczących w koncertach.

Zespół „Sokołowianie” otrzymał już zaproszenie na przyszły rok do Jekabpils i Rygi.

W drodze powrotnej do Sokołowa Podlaskiego razem z Zespołem „Sokołowianie” przyjechała grupa 11 dzieci z Polskiej Szkoły w Jekabpils, które przez najbliższe 10 dni będą mieszkać u rodzin uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim poznając lepiej Polskę i język polski.

Życzymy dzieciom z Jekabpils udanego, miłego i niezapomnianego pobytu w naszym Mieście.

Maria Truszkowska

Jan Rosochacki