XL sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2005r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2005.

7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia średniej ceny żyta w 2006r.

8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

9. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

10. Informacja nt. realizacji i aktualności Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.