Europejskie Dni Dziedzictwa 2005 w Sokołowie Podlaskim

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce. We wrześniu 2005 roku, w całej Polsce organizowane będą po raz 14 obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa, odbywające się z inicjatywy Rady Europy, to jedno z najważniejszych wydarzeń europejskich przyczyniających się do promocji kultury. Organizowane są w Europie corocznie od 1991 roku, w Polsce zaś od 1992 roku.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest bezpłatne udostępnianie lokalnym społecznościom zabytków i innych obiektów kultury: muzea, skanseny, parki, ogrody, które na co dzień są niedostępne, lub też ich zwiedzanie wiąże się z opłatami. Ponieważ imprezy organizowane są lokalnie, pojawia się możliwość zaprezentowania, „odkrycia” obiektów o znaczeniu lokalnym, często zapomnianych. Istotnym elementem jest możliwość połączenia zwiedzania z uczestnictwem w występach zespołów folklorystycznych, w pokazach ginących rzemiosł, w kiermaszach wyrobów artystycznych i rzemieślniczych, w konkursach oraz koncertach. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa mają dodatkowo uwrażliwić społeczeństwo na problematykę ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W Polsce koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a patronat honorowy nad obchodami objął Minister Kultury RP, Waldemar Dąbrowski. Do współorganizacji obchodów Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wraz z Regionalnymi Ośrodkami Badań i Dokumentacji zabytków zaprosili: Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz władze samorządowe i różne instytucje kulturalne oraz organizacje społeczne. Informacje opracowane przez Krajowy Ośrodek Badania i Dokumentacji Zabytków – koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

W 2005 roku w realizację projektu włączyło się po raz pierwszy miasto Sokołów Podlaski. Europejskie Dni Dziedzictwa w Sokołowie Podlaskim odbędą się 2 października 2005 roku pod hasłem „Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej – Sokołowscy Żydzi”.

Jako typowe miasto podlaskie Sokołów od momentu powstania (nadanie praw lokacyjnych miało miejsce w 1424 roku) do czasów II wojny światowej zamieszkiwany był przez ludność różnej narodowości i wyznania. Znane są dane dotyczące mieszkańców dawnego Sokołowa Podlaskiego, wśród których oprócz Polaków, Żydów i Rusinów, występowali również Niemcy i Francuzi.

Na skutek II wojny światowej struktura narodowościowa miasta i Ziemi Sokołowskiej uległa diametralnej zmianie. Zniszczeniu uległy również liczne zabytki. Pozostała jednak żywa pamięć o dawnych mieszkańcach grodu nad Cetynią, a także, jak się okazuje wiele pamiątek materialnych świadczących o historycznej wielokulturowości Sokołowa Podlaskiego i pobliskich terenów.

Do podjęcia tematu zainspirowała gospodarzy Sokołowa Podlaskiego bliska współpraca z Krajowym Ośrodkiem Badania i Dokumentacji Zabytków. Przy okazji ubiegłorocznych badań prowadzonych na terenie miasta i przygotowania opracowania, pt. „Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego” pracownicy KOBIDZ z Panią Margeritą Szulińską na czele natrafili na wiele ciekawych materiałów dotyczących sokołowskich Żydów, zwłaszcza na „Księgę Pamięci” znajdującą się w Żydowskim Instytucie Historycznym, będącą niewykorzystywanym dotąd źródłem wiedzy na temat przedwojennego miasta.

Z uwagi na fakt, iż Żydzi stanowili największą grupę narodowościową w przedwojennym Sokołowie Podlaskim (ok. 70 % wszystkich mieszkańców) to właśnie im organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa pragną poświęcić pierwszą konferencję, w ramach cyklu „Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej”.

W ramach przedsięwzięcia przybliżona zostanie historia ludności żydowskiej w mieście, od początków osadnictwa do 1939 roku, obyczaje, obrządek, a także budownictwo żydowskie w mieście. Przypomniane zostaną nieistniejące już obiekty, jak również te, które zachowały się do czasów współczesnych. Część konferencji poświęcona będzie historii sokołowskiego getta oraz Obozowi Zagłady w Treblince. Wykładom towarzyszyć będą pokazy slajdów, zdjęć, filmów dokumentalnych. W części artystycznej spotkania wystąpi zespół klezmerski.

Szczegółowy program Europejskich Dni Dziedzictwa w Sokołowie Podlaskim podany zostanie w najbliższym czasie. Bezpośrednimi Organizatorami przedsięwzięcia są: Burmistrz Sokołowa Podlaskiego i Sokołowski Ośrodek kultury.

Kontakt: Maria Koc, Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, tel. 025/ 787 24 38, e-mail: sok@sokolowpodl.pl

Osoby prywatne i instytucje, które posiadają informacje na powyższy temat zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt.